Yet Another Software Junk | മറ്റൊരു പാഴ്‌ജന്മം

If I were Thomas Alva Edison, you might be still in Darkness.

New features:

- facility to read Malayalam in Manglish. We hope that those who don't know to read Malayalam font but understand Malayalam may use this feature.

- Enhanced Malayalam Keyboard.

- a better front page.

- much better matching-words-algorithm.

- a few more words added

and of course a few bug fixes.

If you are new to this dictionary, follow this link.

(This post was supposed to post on Easter Day; the release date)

കണ്ണൂര്‍ ശാന്തമായി തുടങ്ങുന്നു... ബഡ്ജറ്റിലെ കണക്കിന്റെ കളികളും എല്ലാവരും മറന്നു കാണും എന്നും വിശ്വസ്സിക്കുന്നു.... 'നികൃഷ്ടജീവി' എന്നു വിളിക്കാന്‍ ആരെയും കിട്ടിയില്ല... പുതിയ ഭൂമി വിവാദങ്ങളും കിട്ടിയില്ല... കേരള ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ അരിയുടെ വിലകൂടുന്നതിലേക്കും മന്ത്രിമാരുടെ കഴിവുകേടിലേക്കും തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു... രക്ഷപ്പെടാന്‍ എന്തു മാര്‍ഗ്ഗം ? ഒരു മൂന്നുനാലെണ്ണെത്തിനെ തട്ടുക തന്നെ... പറ്റിയ തട്ടകം കണ്ണൂരും !!